Zastupovanie a komplexné právne poradenstvo najmä v rámci územných, stavebných konaní, tak pri výstavbe rodinných domov, ako aj výstavbe v rámci zložitých developerských projektov, ktoré naša kancelária zastrešuje od zámeru projekt realizovať, cez jeho stavebnú realizáciu, až po konečnú fázu – zobchodovanie projektu.

Poskytovanie právneho poradenstva v predmetnej oblasti zahŕňa rôzne konania pred jednotlivými štátnymi orgánmi, zastupovanie klientov ako účastníkov týchto konaní a hájenie ich práv a záujmov.