image
single

Mgr. Tímea Rocskaiová

Advokátsky koncipient
  • +421 911 042 520
  • rocskaiova@kluckova.sk

Právne služby poskytuje

v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku

Profesionálne skúsenosti

Mgr. Tímea Rocskaiová sa narodila v roku 1986, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala v rokoch 2010 – 2011 na Okresnom úrade Bratislava, odbore živnostenského podnikania a následne v rokoch 2012 – 2013 pôsobila v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako právnik, kde sa venovala prevažne právu nehnuteľností a pozemkovému právu. Členkou tímu advokátskej kancelárie JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o. je od roku 2014.

Zameriava sa predovšetkým na oblasť občianskeho práva a obchodného práva (vrátane práva obchodných spoločností), pričom sa venuje aj rodinnému právu a vymáhaniu pohľadávok.

Vzdelanie

2010

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Mgr.

Členstvo v profesijných združeniach

2014

Slovenská advokátska komora

advokátsky koncipient

Kontaktujte ma

Pošlite mi správu