image
single

JUDr. Vladimíra Gáliková Klučková

Partner
  • +421 903 443 585
  • kluckova@kluckova.sk

Právne služby poskytuje

v slovenskom a anglickom jazyku

Profesionálne skúsenosti

JUDr. Vladimíra Gáliková Klučková sa narodila v roku 1978, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prax advokátskeho koncipienta vykonávala v rokoch 2001 – 2004 v Advokátskej kancelárii Ďurček – Bugala, následne v rokoch 2004 – 2006 zastávala pozíciu notárskeho kandidáta na Notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej, notárky, od roku 2006 je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej kancelárie. Advokáciu od roku 2006 vykonávala v rámci Advokátskej kancelárie VRBA & PARTNERS s.r.o. ako spolupracujúci advokát, v roku 2011 sa stala  jej partnerom. V roku 2014 založila Advokátsku kanceláriu JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o.

V rámci svojej praxe sa venuje širšiemu právnemu spektru od obchodného, správneho práva až po občianske právo so zameraním na právo nehnuteľností, taktiež verejné právo nie je výnimkou. Skúsenosti získala v rámci zastrešovania a vypracovávania právnej dokumentácie pri fúziách, akvizíciách, vstupoch klientov na slovenský trh, v zahrnutí vypracovania due diligence. V rámci práva nehnuteľností poskytuje právne poradenstvo developerom od počiatku projektu – nadobudnutie, vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností, cez jeho realizáciu – zastrešovanie stavebných konaní, zmluvných vzťahov, až po finalizáciu – následný predaj, nájom alebo správu nehnuteľností. Má skúsenosti s poskytovaním poradenstva v stavebníctve, najmä v oblasti verejného obstarávania.

V dôsledku pozície notárskeho kandidáta má prax v rámci pozemkového práva, dedičských konaní, poradenstvo poskytuje aj v oblasti pracovného práva, rodinného práva.

Aktívne zastupuje klientov, tak právnické ako aj fyzické osoby v súdnych, správnych a rozhodcovských konaniach, aj v rámci konaní voči Slovenskej republike o nároku na náhradu škody.

V súčasnosti sa špecializuje na právo v IT oblasti, právo duševného vlastníctva, autorské právo a počítačové právo.

Počas svojej praxe odborne prispieva v rámci právneho poradenstva do viacerých denníkov a týždenníkov, v zahrnutí napríklad Hospodárskych novín a Pravdy.

Vzdelanie

2005

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, JUDr.

2001

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Mgr.

Členstvo v profesijných združeniach

2006

Slovenská advokátska komora

Kontaktujte ma

Pošlite mi správu