Osobitnou oblasťou v rámci existencie spoločnosti je situácia, kedy jej majitelia dospejú do štádia potreby zlúčenia/splynutia svojej spoločnosti s tretím subjektom, jej rozdelenia alebo potreby vstupu tretej osoby, či už tuzemskej alebo zahraničnej, do ich spoločnosti. S uvedeným rozhodnutím je spojených množstvo aspektov, ako aj právna náročnosť celého procesu, kedy naša advokátska kancelária poskytuje odborné poradenstvo tak, aby boli zabezpečené záujmy klienta, ako aj dodržaný zákonný postup, jedná sa najmä o:

  • komplexná príprava dokumentov v súvislosti so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti
  • komplexná príprava nadobúdacích zmlúv pri vstupe do spoločnosti (prevody obchodných podielov, nadobúdanie akcií)
  • právne audity
  • posudzovanie pracovnoprávnych otázok súvisiacich s transakciou
  • príprava zmlúv pri predaji podnikov alebo ich častí
  • zastupovanie a hájenie záujmov klientov v súvisiacich rokovaniach podľa ich požiadaviek