Poskytovanie právneho poradenstva v tejto oblasti je základom pre právne vzťahy, do ktorých vstupujú tak fyzické, ako aj právnické osoby, pričom znalosť zásad občianskeho práva je základným predpokladom na poskytovanie právneho poradenstva na vysokej odbornej úrovni a je bezpodmienečným základom, ktorým disponuje každý člen tímu našej advokátskej kancelárie.

Poskytovanie právneho poradenstva zahŕňa oblasť rodinného práva, dedičského práva, práva nehnuteľností, zmluvného práva, práva duševného vlastníctva, osobitosti postavenia spotrebiteľov, ako aj zastupovanie a právna pomoc v rámci súdnych konaní.