V rámci pracovného práva poskytuje naša advokátska kancelária poradenstvo tak zamestnancom, ako aj zamestnávateľom, a to či už v rámci pracovných pomerov alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj v rámci kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov:

  • príprava, pripomienkovanie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • vypracovanie interných smerníc zamestnávateľa
  • riešenie zodpovednostných vzťahov v rámci vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec, so skúsenosťami s poskytovaním poradenstva na oboch stranách
  • vedenie a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch