Vitajte

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zásady

Služby

Právo obchodných spoločností

Poskytovanie právneho poradenstva od rozhodnutia založiť spoločnosť, vrátane zvolenia vhodnej formy ...

VIAC

Fúzie a akvizície

Osobitnou oblasťou v rámci existencie spoločnosti je situácia, kedy jej majitelia dospejú do štádia potreby zlúčenia/splynutia svojej spoločnosti s tretím ...

VIAC

Právne audity

Vypracovanie právnych auditov spoločností a iných subjektov, od posúdenia korporátnych dokumentov a vzájomných vzťahov medzi majiteľmi spoločností ...

VIAC

Vymáhanie pohľadávok

Pri vymáhaní pohľadávok dáva naša kancelária dôraz na rýchlosť, efektivitu a racionalitu vykonávaných úkonov ...

VIAC

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príprava podkladov pre konkurz, reštrukturalizáciu, vrátane ich zastupovania v predmetných konaniach voči súdom, veriteľom, správcovi ...

VIAC

Občianske právo

Poskytovanie právneho poradenstva v tejto oblasti je základom pre právne vzťahy, do ktorých vstupujú tak fyzické, ako aj právnické osoby, pričom ...

VIAC

Právo nehnuteľností

Príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie pri prevode nehnuteľností ...

VIAC

Právo duševného vlastníctva

Príprava dokumentov a poradenstvo v rámci autorského zákona, vrátane softvérového práva ...

VIAC

Pracovné právo

V rámci pracovného práva poskytuje naša advokátska kancelária poradenstvo tak zamestnancom, ako aj zamestnávateľom, a to či už v rámci pracovných pomerov ...

VIAC

Rodinné právo

Naša advokátska kancelária pri právnej pomoci v uvedenej oblasti vníma citlivosť a emočný aspekt problémov, s ktorými klienti v rámci rodinného práva ...

VIAC

Dedičské právo

Príprava a poradenstvo pri spisovaní závetov, listín o vydedení, zastupovanie a poradenstvo dedičov v dedičských konaniach, vrátane ...

VIAC

Správne právo

Zastupovanie a komplexné právne poradenstvo najmä v rámci územných, stavebných konaní, tak pri výstavbe rodinných domov, ako aj výstavbe v rámci ...

VIAC

Zmluvné právo

Dôležitosť tejto oblasti je daná jej univerzálnosťou, keďže sa dotýka tak fyzických osôb v rámci ich životných situácií – uzatváranie pracovných ...

VIAC

Sporové zastupovanie

Jednou z nosných oblastí činnosti našej advokátskej kancelárie je poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie našich klientov ...

VIAC

Prečo pracovať s nami?

Kontaktujte nás

image

Náš tím

image
minus
plus
JUDr. Vladimíra Gáliková Klučková

Partner

image
minus
plus
Mgr. Tímea Rocskaiová

Advokátsky koncipient

Referencie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.