• príprava dokumentov a poradenstvo v rámci autorského zákona, vrátane softvérového práva
  • zastrešovanie a komplexné právne poradenstvo pri realizácií projektov v oblasti informačných a komunikačných technológií
  • poradenstvo a príprava dokumentov v rámci práv priemyselného vlastníctva, zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, spolupráca s patentovými zástupcami v rámci krajín EÚ, ako aj mimo EÚ
  • ochrana práv duševného vlastníctva v rámci obchodného zákonníka (obchodné meno, know-how a pod.)
  • zastupovanie klientov v súvisiacich sporoch