Naša advokátska kancelária pri právnej pomoci v uvedenej oblasti vníma citlivosť a emočný aspekt problémov, s ktorými klienti v rámci rodinného práva prichádzajú a pri ich riešení kladie dôraz na individuálny prístup, efektivitu, odbornosť a poskytnutie racionálneho stanoviska do predkladanej problematiky.  Uvedená oblasť zahŕňa:

  • príprava a zastupovanie v rozvodových konaniach s úpravou rodičovských práv a povinností – výživné, úprava styku s maloletými deťmi
  • právne poradenstvo súvisiace s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov, od prípravy dohôd o vyporiadaní, cez vedenie súdnych konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • vedenie konaní o zmene rodičovských práv a povinností
  • zastupovanie v súdnych konaniach starostlivosti súdu o maloletých