• príprava a poradenstvo pri spisovaní závetov, listín o vydedení
  • zastupovanie a poradenstvo dedičov v dedičských konaniach, vrátane poradenstva pri odmietnutí dedičstva, predĺženom dedičstve
  • zastupovanie veriteľov poručiteľa v dedičských konaniach
  • vedenie súvisiacich súdnych sporov