2015-06-25 Pravnicka kancelaria018
Právne poradenstvo od roku 2014

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. KLUČKOVÁ

Bude nám cťou, ak našou prácou dopomôžeme k Vášmu úspechu.

Advokátska kancelária JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o. je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou kanceláriou na slovenskom trhu, ktorej cieľom je zaujať miesto vysoko odborného a etablovaného poskytovateľa právnych služieb, a to tak slovenskej, ako aj zahraničnej klientele.

Advokátska kancelária JUDr. KLUČKOVÁ nadviazala na poskytovanie právnych služieb zakladateľkou JUDr. Vladimírou Gálikovou Klučkovou od roku 2006 a v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným poskytuje právne poradenstvo od roku 2014.

Advokátska kancelária JUDr. KLUČKOVÁ poskytuje komplexné právne služby vo väčšine oblastí slovenského a európskeho práva, ako aj profesionálne právne poradenstvo s dôrazom na individualitu každého klienta, tak aby bolo klientovi ponúknuté optimálne riešenie a boli efektívne hájené jeho záujmy.

Právne poradenstvo je poskytované v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

mission-vision-right
Tím Advokátskej kancelárie JUDr. KLUČKOVÁ sa pri poskytovaní právneho poradenstva riadi zásadami, ktorých dodržiavanie napomáha dosiahnutiu Vašich záujmov